Brzuszki

„Teraz w moim sercu, niedługo w moich ramionach”